Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2020, 27 augusti

04 AUG 2020 23:38
Du ges möjlighet att delta på årsmötet via Microsoft teams.
Årsmötet kommer att hållas på Stenungsunds Arena men vi följer Folkhälsomyndighetens råd så delta via Microsoft teams om du har symptom eller är i riskgrupp.
 • Uppdaterad: 04 AUG 2020 23:38

Årsmöte 27 augusti 18.30 - 20.00

Plats: Online och Stenungsunds Arena (Konferensrum ishall ovanför omklädningsrum/vaktmästare)

Anslut till Microsoft Teams-möte

Instruktion om hur du ansluter dig via Microsoft Teams finns här.

Stadgar

Dagordning

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  1. Åkarkontrakt
  2. Stadgeändringar (jämförelser här)
  3. Beslut stadgeändringar (nytt förlsag i helhet här)
   1. Ändring av mall
   2. Ändring av formulering till funktionsvariation
   3. Ändring av ändamål (borttag av isdans)
   4. Förtydligande av tillhörighet BDKF och SKF
   5. Förtydligande av föreningsorgan, arbetsgrupper och kommittéer
    (Endast ett av förslagen kan väljas)
    • Förslag 1 (Varje grupp beskrivs)
    • Förslag 2 (Sammanslagning av grupper)
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. 3 suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. 1 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  6. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

Samlad lista över dokument

 1. Verksamhetsberättelse
 2. Resultaträkning / Balansräkning
 3. Revisiorernas berättelse
 4. Åkarkontrakt
 5. Förslag till stadgeändringar
 6. Befintliga stadgar, nya stadgar enligt förslag
Skribent: Mikael Karlsson
E-post: Adressen Gömd

logo

Stenungsunds KK
föreningskod S33
  
 
SPONSORER
PLATINUMSPONSORER
 SLS logo

 

ICA Kvantum

 

Indus

 

SPONSORER

  
Nya Stiggans Billack AB
   Fiskhuset
 STC 
   
 
   
  Lokaltidningen 
   logo
 

Postadress:
Stenungsunds KK - Konståkning
Box 133
44422 Stenungsund

Besöksadress:
Stenungsund Arena, Nösnäsvägen 2
44447 Stenungsund

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info